yle>   
 
thepac
 
 
 
 
โยคะ
 
รายละเอียดของโยคะแต่ละประเภท
 
Basic Yoga คือ การเคลื่อนไหวร่างกายไปอย่างช้าๆ แต่ต่อเนื่อง ประสานการเคลื่อนไหวพร้อมการหายใจ โดยเน้นการผ่อนคลาย และลดความเครียด คลาสนี้เป็นคลาสเบื้องต้นที่ จะแนะนาให้ผู้ฝึกรู้จัก การหายใจ การทรงตัว และการทาท่าอสานะต่างๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสาหรับผู้ไม่เคยเล่นโยคะ หรือผู้ที่ต้องการออกกาลังที่ไม่หักโหมมากนัก

Flow Yoga คือ การฝึกเพื่อให้ร่างกายมีรูปร่างเพรียว กล้ามเนื้อกระชับสมส่วนเป็นการท้าทายความสามารถด้วยการผสมผสานท่ายืนและท่าออกกาลังกายบนพื้นราบเข้าด้วยกัน ออกแบบให้ท้าทายสมรรถนะของร่างกายและจิตใจ สร้างความแข็งแกร่งจากภายใน และเพิ่มความแข็งแกร่งอดทน การฝึกค่อนข้างจะเร็วและต่อเนื่อง ผู้เข้าฝึกควรมีประสบการณ์ในการฝึกโยคะ จึงจะสามารถเข้าฝึกในคลาสนี้ได้ ไม่เหมาะสาหรับผู้เริ่มฝึกใหม่

Hatha Yoga คือ โยคะที่นาเอาท่าอาสนะของโยคะสมัยโบราณมาดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ฝึกให้มากที่สุด ใช้ศิลปะการบริหารร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจก่อให้เกิดพลังด้านลบและบวก รักษาโรคบางอย่างได้ โดยหฐโยคะนั้นสามารถปรับความผิดปกติของกลไกการสันดาป ความผิดปกติทางกายภาพ รวมทั้งความพิการทางกาย หฐโยคะยังช่วยในกรณีความผิดปกติทางประสาท เช่น อัมพฤกษ์ หฐโยคะ ช่วยขจัดความเกร็งตึง เน้นการเตรียมร่างกายและจิตใจให้มีพลังที่จะบรรลุสู่ความสาเร็จ มีการกาหนดลมปราณ ในขณะทาท่าอาสนะเพื่อความมีสมาธิ เพราะผลที่ได้จากการฝึกฝนที่ให้ความสาคัญทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จึงทาให้ผู้ฝึกปฏิบัติสม่าเสมอมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดสมาธิ หฐโยคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายไปอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม หฐโยคะยังแตกแขนงแยกย่อยออกไปได้อีก โยคะชนิดนี้สามารถฝึกได้ทุกเพศทุกวัย

Vinyasa Yoga คือ ท่าอาสนะต่างๆที่ถูกนามาจัดเรียงให้เชื่อมต่อกัน จนเป็นการฝึกที่เกิดการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องที่ทรงพลัง ก่อเกิดความสงบในความสัมพันธ์แก่กายและจิต โดยมีการกาหนดลมหายใจเป็นตัวการสาคัญของการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะ ท่วงท่า จึงจะสามารถส่งผลอย่างมาก ต่อการพัฒนาของผู้ฝึก คือ เสริมสร้าง ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น สมดุล ความสงบเยือกเย็นและสมาธิ ในวินยาสะโยคะ จะมีท่าอาสนะหลากหลาย ทั้งง่ายและยาก

Power Yoga คือ รูปแบบการฝึกที่เน้นพละกาลัง ความแข็งแกร่งของร่างกาย พัฒนาจากแนว Ashtanga ที่อาสนะมีชุดท่าต่อเนื่อง พร้อมกับการจัดวางตาแหน่งท่าทางแบบต่างๆ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวอาสนะในชุดนักรบและชุดอื่นๆ ที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ปราดเปรียว ลดไขมัน กล้ามเนื้อกระชับสมส่วน ทั้งแขนขา และหน้าท้อง และยังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย ไปพร้อมกับลมหายใจออกและเหงื่อ

Ashtanga Yoga คือ เป็นโยคะอีกหนึ่งแขนง ที่มาจากพื้นฐานเดียวกันกับโยคะทั่วไปคือ ใช้การหายใจควบคู่ไปกับการทาอาสนะ แต่ที่แตกต่างก็คือ รูปแบบของ Ashtanga Yoga จะเป็นรูปแบบที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนที่เหมือนกันไม่ว่าจะไปฝึกที่ไหนทั่วโลก การฝึกค่อนข้างหนัก ใช้เวลาในการฝึกประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที การเคลื่อนไหวเร็วและต่อเนื่องเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์ฝึกและชอบความท้าทาย ชอบเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนัก แต่ที่สาคัญต้องมีความอดทน และความพยายามในการฝึก การฝึกโยคะชนิดนี้ควรฝึกอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ทุกวัน และควรฝึกกับครูผู้เชี่ยวชาญ


ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี -นมัสเต-
 
 
 
 
 
 
โยคะ  
  โยคะ เพื่อสุขภาพ  
         
โยคะ   โยคะ เพื่อสมาธิ  
         
    โยคะ
         
         
   
ภาพบรรยากาศโยคะ
 

โยคะ เพื่อสุขภาพ พร้อให้บริการแล้ววันนี้

 
HOME | ABOUT US | SPORT | ACADEMY | NEWS&EVENT | สิ่งอำนวยความสะดวก | CONTACT US | ร่วมงานกับเรา
|  Football  |  Extreme indoor soccer  |  Futsal  |  Fitness  |  Football Academy  |  Dance  |  Martial Art  |  Yoga  | sport activities
 
 
 
 
Copyright©www.thepacsportscenter.com
 
tag : สนามฟุตบอล 7 คน,สนามฟุตซอล,สนามฟุตบอลในร่มและกลางแจ้ง,สนาม extreme,ฟิตเนส,โรงเรียนสอนฟุตบอล,คลาสเต้น,สอนกีฬาศิลปะนานาชาติ,โยคะ,สอนเต้น