thepac
 
 
 
 
  Extreme indoor socce

    เพื่อการเป็นผู้นำใน Extreme indoor soccer แห่งแรกในประเทศไทยและ Asia 
    ที่สมบรูณ์แบบ ซึ่งเราตั้งใจที่จะให้สนามได้มาตรฐานสูงสุดเรามีการติดต่อกับหน่วย
    งานทางสหรัฐอเมริกาชื่อว่า “USindoor” (USindoor soccer Association) เป็น
    องค์กรที่ให้บริการสมาชิกที่มีความสนใจ และให้การส่งเสริมกีฬาฟุตบอลในร่ม หน้า
    ที่หลักของสมาคมที่คล้ายกับการเป็นสมาคมการค้า สามารถบรรลุเป้าหมายได้ดี
    ยิ่งขึ้น ในแง่การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก การก่อตั้งธุรกิจ และการดูแลสมา
    ชิกสมาคม The United States Indoor Soccer เป็นองค์กรกีฬาฟุตบอลในร่มระ
    ดับประเทศเพียงองค์กรเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยจำนวน  ทางสมาคมมีการเชื่อม
    โยงเกือบทั้งหมดกับสมาคมและสโมสรของ indoor soccer เช่น MISL และ อื่นๆ


    ถึงแม้ว่ากีฬา Extreme indoor soccer จะมีต้นกำเนิดจากต่างประเทศ แต่เราได้
    เล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญจากกีฬาประเภทนี้ ที่ให้มากกว่าความสนุกสนาน
    และการออกกำลังกาย การเล่นExtreme indoor soccer ยังฝึกให้ผู้เล่นมีการแก้
    ปัญหาเฉพาะหน้า ใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆอย่างถูก
    ต้องรอบคอบและได้ความท้าทาย  ตื่นเต้นอีกด้วย ทาง The PAC sports
    center มี ความหวังว่ากีฬาประเภทนี้สามารถสร้างเสริมทั้งสุขภาพกายและใจ
    ของคนไทยทุกคนได้เป็นอย่างดี ร่วมทั้งกีฬา Extreme indoor soccerจะเป็น
    ที่ยอมรับและเป็นที่นิยมในทุกๆวงการของไทยต่อไปในอนาคต
 
 
 
 
   
         
   
         
   
         
 
 
 
 
ราคาสนาม/ชั่วโมง สนามเอ็กซ์ ตรีม อินดอร์(7 คน)
วัน ช่วงเวลา ราคาปกติ
จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 18.00 น. 1,000
18.00 น. - 24.00 น. 1,200
เสาร์ - อาทิตย์
วันหยุด
8.00 น. - 18.00 น. 1,000
18.00 น. - 24.00 น. 1,200
 
 
HOME | ABOUT US | SPORT | ACADEMY | NEWS&EVENT | สิ่งอำนวยความสะดวก | CONTACT US | ร่วมงานกับเรา
|  Football  |  Extreme indoor soccer  |  Futsal  |  Fitness  |  Football Academy  |  Dance  |  Martial Art  |  Yoga  | sport activities
 


 
 
 
 
 
 
Copyright©www.thepacsportscenter.com
 
tag : สนามฟุตบอล 7 คน,สนามฟุตซอล,สนามฟุตบอลในร่มและกลางแจ้ง,สนาม extreme,ฟิตเนส,โรงเรียนสอนฟุตบอล,คลาสเต้น,สอนกีฬาศิลปะนานาชาติ,โยคะ,สอนเต้น